DAGBESTEDING

Van maandag tot en met vrijdag biedt De Putter dagbesteding begeleid werken aan.
We gaan uit van kleinschalige zorgverlening.
Het werk vindt plaats in een dorpswinkel met een kleine horecafunctie. Alle voorkomende winkelwerkzaamheden zoals: vakken vullen, spiegelen, de producten controleren, het bedienen van de kassa, het netjes houden van de winkel en het bezorgen van boodschappen worden in een vaste routine met voldoende begeleiding uitgevoerd.
De werkzaamheden in de koffiehoek en op het terras bestaan uit het bedienen van de klanten en de voorbereiding daarop, zoals het bakken van taarten en de verzorging van de keuken en de ontvangstruimte.

De begeleiders zorgen er voor dat de dag invulling gestructureerd en systematisch uitgevoerd wordt. De taken worden zo verdeeld dat er genoeg variatie is en dat de deelnemers vooral datgene doen waar ze voldoening uit halen.

Om 12.00 uur wordt er gezamenlijk geluncht in de cliëntruimte . De winkel is dan gesloten zodat er rust en aandacht is en tijd om de taken te evalueren en te plannen.

Waar we vooral voor zorgen, is dat de deelnemers het werken bij ons zinvol vinden, het gezellig vinden om met de klanten om te gaan en – zo mogelijk- zich verder ontwikkelen in hun mogelijkheden.