Privacybeleid

1. Inleiding
Stichting De Putter hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

2. Contactgegevens
Naam stichting: Stichting De Putter
Adres: Lavendeldijk 4b, Oostdijk
Telefoonnummer: 0113269292
E-mailadres: info@deputter-oostdijk.nl

3. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Naam verantwoordelijke persoon: Alidus Jansen, voorzitter

4. Welke gegevens verzamelen wij?
Stichting De Putter kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– Naam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer

5. Doel van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het verwerken van bestellingen
– Het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
– Het bijhouden van de donateursadministratie
– Beheer van vrijwilligers
– Organisatie van evenementen

6. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij wettelijk vereist. Gegevens die nodig zijn voor de belastingtechnische administratie worden 7 jaar bewaard.

7. Delen van gegevens met derden
Wij delen uw gegevens alleen met eigen personeel en uitsluitend voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

8. Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

9. Beveiligingsmaatregelen
Stichting De Putter neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

10. Wijzigingen
Stichting De Putter kan dit privacybeleid wijzigen. Wij zullen de wijzigingen via onze website bekend maken.

11. Contact
Voor vragen over dit privacybeleid of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@deputter-oostdijk.nl of 0113269292.